01

Pla d'actuació

El primer pas és una trobada per tal de conèixer el tipus de reforma que es vol emprendre: necessitats, objectius i intercanvi de criteris.

Es farà una primera aproximació a l’espai a reformar i després, es concretarà el pressupost de la realització del projecte, que es farà en funció dels metres quadrats i del grau d’intervenció que s’hagi d’aplicar.

Contacti'ns

02

Projecte

Constarà de diferents aspectes com:

Plànol de l’estat actual de l’espai.
Plànol amb les propostes de modificació.
Perspectives de les diferents zones.
Pressupost de tots els treballs a realitzar.

Tots aquests passos han de permetre visualitzar el projecte d’una manera clara i entenedora. Un cop aprovat el pressupost es començarà l'execució del projecte segons els terminis establerts. També hi ha la possibilitat, si el client ho demana explícitament, de fer un pressupost complementari d'atrezzo i objectes de decoració que donaran el toc final al projecte.

Contacti'ns